فروش فرانچایز Metal Gear از ۶۰ میلیون نسخه فراتر رفت