هیچ‌کس ۱۰۰ درصد، جهان بازی را مشاهده و تجربه نکرده است