شخصیت‌های زیاد، داستان سرایی برای Mortal Kombat 1 را پیچیده کرده بود