سی‌دی پراجکت بخش بزرگی از تیم Phantom Liberty را به بازی بعدی The Witcher اختصاص می‌دهد