حضور Mortal Kombat 1 در شب افتتاحیه گیمزکام تایید شد