جی.کی سیمونز صداپیشگی Omni-Man در Mortal Kombat 1 را برعهده دارد