جزئیاتی از تاثیر تصمیم‌گیری‌ها و حالت‌های متنوع Armored Core 6 منتشر شد