جدول فروش ماهانه بریتانیا؛ جهش فروش بازی‌ها و کنسول‌ در اروپا در طی ماه آگوست