ثبت‌نام برای شرکت در استرس تست بازی Mortal Kombat 1 آغاز شد