توسعه Modern Warfare 3 توسط Sledgehammer Games رهبری می‌شود