توافق Microsoft و CMA برای توقف دعوی قضایی و مذاکره درباره معامله Activision Blizzard در بریتانیا