تصویر جدیدی از کاراکتر ونوم در بازی Marvel’s Spider-Man 2 منتشر شد