تریلر فاش شده از بازی Mortal Kombat 1 شخصیت‌های Reiko و Motaro را نشان می‌دهد