تریلر جدید RIDE 5 جزئیاتی از آب و هوا، بهبود هوش مصنوعی، حالت Career و موارد دیگر را شرح می‌دهد