تریلر جدید Mortal Kombat 1 از شخصیت‌های Homelander ،Peacemaker و Omni-Man به عنوان اولین DLC رونمایی می‌کند