تریلر جدید Mortal Kombat 1 از ۴ شخصیت جدید رونمایی می‌کند