تریلر جدید Mortal Kombat 1 از شخصیت‌های Reptile ،Havik و Ashrah رونمایی می‌کند