استودیوی سازنده Starfield الویت بازی را روی آزادی بازیکن‌ها قرار داده است