باندای نامکو: میزان پیش‌فروش Armored Core VI: Fires of Rubicon در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد