بازی The Elder Scrolls 6 از فاز پیش‌تولید خارج و وارد مرحله تولید شد