بازی Resident Evil 4 Remake بیش از ۵ میلیون نسخه فروخته است