بازی Diablo IV به آمار بیش از ۱۲ میلیون بازیکن رسیده است