بازی موبایلی Marvel Snap به طور کامل برای رایانه‌های شخصی منتشر شد