ایکس باکس یک کارمند کهنه‌کار از سونی را به عنوان مدیر مشارکت در ژاپن استخدام می‌کند