اسکوئر انیکس فروش اولیه Final Fantasy 16 را بسیار قوی می‌داند