از حالت Invasions برای Mortal Kombat 1 رونمایی شد؛ یک مود با ساختار بازی رومیزی