اتمام Assassin’s Creed Mirage بین ۲۵ تا ۳۰ ساعت طول می‌کشد