Asphalt 9: Legends در کمتر از یک هفته بیش از ۴ میلیون بار دانلود شده است