یک استریمر Elden Ring را تنها با استفاده از یک ساکسیفون و بدون دریافت حتی یک ضربه به اتمام رساند!