یوبیسافت حساب‌های بلا استفاده را می‌بندد و دسترسی آن‌ها به بازی‌های خریداری شده را غیرفعال می‌کند