گزارش NPD از فروش کنسول‌ها در ماه ژوئن | تاریخ همه چیز را ثابت می‌کند