گزارش: قرارداد ۲ میلیارد دلاری لغو شده Embracer با شرکت عربی Savvy Games بوده است