ستاره کاور بازی EA Sports FC و تاریخ رونمایی از آن مشخص شد