کپکام علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری برروی عناوین جدید ندارد