کلون بازی The Last of Us از فروشگاه نینتندو حذف شد