کلونی ضعیف از بازی The Last of Us در فروشگاه نینتندو ظاهر شد