ویدیوی پشت صحنه Star Wars Outlaws اطلاعات بیشتری را در مورد مناطق بازی ارائه می‌دهد