ناشر عنوان Red Dead Redemption 2 از انتشار این بازی بسیار هیجان زده است