ممکن است بازی Elden Ring در آینده محتویات بیشتری دریافت کند