مقایسه نسخه اصلی و پورت جدید Red Dead Redemption روی PS4 و Switch