یکی از تاثیرگذارترین سازندگان و رهبران Call of Duty استودیوی Treyarch را ترک کرد