مدیر اجرایی استودیوهای Maxis، Bioware و Motive از EA جدا شد