قابلیت Backward Compatibility یک مزیت خوب است اما برای مصرف‌کنندگان ضروری نیست