مایکروسافت دوره آزمایشی ۱ دلاری Xbox Game Pass Ultimate و PC Game Pass را به ۱۴ روز کاهش داد