فروش نسخه فیزیکی Pikmin 4 در بریتانیا ۴۵% بیشتر از نسخه Deluxe بازی Pikmin 3 بوده است