فرام سافتور در سال گذشته ۱۲۵ میلیون دلار درآمد با حاشیه سود ۶۰ درصدی داشته است