عنوان Zelda پرفروش‌ترین بازی فیزیکی اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ است