عرضه یک میلیون نسخه از Octopath Traveler به سرتاسر جهان تنها در سه هفته