ظاهراً Monolith Productions در حال توسعه چندین بازی از دنیای DC است