صحبت‌های مفصل کپکام از دوربین روی شانه‌ی Resident Evil 2 تا پیش‌فروش شگفت‌انگیز آن